GELİŞİMDE KRİTİK DÖNEMLER

                          

Gelişim aşamasında önemli sonuçları olan dönemler kritik dönem olarak adlandırılır. Belirli zaman dilimlerinde belirli özellikler öne çıkar. Çünkü her dönemde çocuk belirli özellikleri almaya eğilimlidir.

Gelişimde kritik dönemlerden biri 2 yaştır. Çocuk yürüme ve konuşma becerisi kazandıktan sonra inatçı davranışlar göstermeye başlar. İstenmeyen davranışları tekrarlayan çocuğun amacı ebeveynini kızdırmak değildir. Çocuğun niyeti konulan kuralların ne kadar önemli olduğunu denemektir.

5178650-whimsical-drawing-of-a-group-of-happy-and-diverse-children-forming-a-support-tower.jpgİlk beş yıl gelişimde dengelerin sürekli değişime uğradığı yaşlardır. 4 yaşındaki çocuk, 3 yaşındaki o uyumlu ve geçimli kişiliğini bırakır her yönüyle aşırılık içinde bulunur. Bu dönemde çocuk sürekli hareket halinde, kendi başına buyruk, çok konuşan, durmadan soru soran ancak cevabını dinleme sabrı göstermeyen, başladığı işi yarım bırakan bir çocuğa dönüşür. Oturmaktan ve beklemekten hoşlanmaz. Bedensel ve zihinsel etkinlik ihtiyacı tüm davranışlarına yansır. Tam olarak ne istediğini bilmez, sık karar değiştirir, bir eylemden diğerine geçer. Bu dönemde söz dinlemeyişinin, söylenenin tersini yapmasının sebebi saygısızlıktan değil, bağımsız bir kişilik kazanma çabasından ileri gelmektedir. Arkadaşlık yapmayı, grup oyunlarına katılmayı sever ancak aynı zamanda arkadaşlarıyla kolayca kavgaya tutuşabilir. Başkalarının duygu ve isteklerini hiçe sayar, aklına geleni yapar ve söyler.

6 yaş dönemine geldiğinde ise, 5 yaşındaki o uyumlu ve uzlaşmacı çocuğun yerini inatçı ve olumsuz davranışlarıyla 2,5 yaş çocuğunu anımsatan çocuk almıştır. Anne-babalar çocuktaki bu denli değişime anlam veremeseler de 6 yaş çocuğu değişmekte olan bir çocuktur. Anne-babasıyla ve arkadaşlarıyla ilişkilerinde uyumluluk-uyumsuzluk, geçimlilik-geçimsizlik, olumluluk-olumsuzluk arasında gidip gelir. Bu haliyle sanki iki kutuplu bir kişilik sergilemektedir. Aileye bağımlı çocuğun yerini, bağımsız ve sosyal çocuk almaya başlar.

Tüm çocuklar büyüme serüveninde, her yeni dönem meydana gelen değişim ve gelişimleriyle anne-babayı şaşırtmayı başarır, kendilerine özgü hikayelerini oluştururken iniş çıkışlarıyla ebeveynlerine tekdüzelikten uzak sürprizlerle dolu bir yaşamın kapılarını aralarlar.                                                                                     

                                                             TUZLA YAYLA LALE BAHÇESİ ANAOKULU

Leave a comment