Eğitim Programı İlkemiz
Özel Tuzla Yayla Lale Bahçesi Anaokulu eğitim çocuk merkezlidir. Her şey, çocuğun her gün daha iyi olması içindir. Bu çerçevede:
-Çocuğun bireysel farklılıkları önemsenir.
-Çocuğun zeka çeşidi ve özel durumları değerlendirilir.
-Aktif katılma, öğrenme ilkeleri benimsenir.
-Bireysel ve grup çalışmasına yönlendirme yapılır.
-Empati kurarak, duygusal özdeşleşme yoluyla öğrenme sağlanır.

Eğitim Programı Amaçlarımız

– Çocuğu Keşfetmek: İnsanı keşfetmek, bilimsel icatlardan daha kolay ve daha önemsiz değildir. Öğrencilerimiz anaokulunda, kendilerini, çevrelerini, arkadaşlığı, eğitim ve öğrenim hayatını kendi çocuk  bakış açılarıyla keşfetmeyi öğrenirler.

– Kendini Tanımasını Sağlamak: Tüm öğrencilerimizi, kendini bilen, kendisinden ve insandan hareketle, hayatı,doğayı ve tüm çevresini doğru anlamlandıran bireyler olarak yetiştirmek istiyoruz.

– Türkçe’yi Doğru ve Güzel Konuşmayı Benimsetmek: Kültürümüzün en önemli ve birleştirici öğelerinden birisi dilimizdir. Tüm öğrencilerimi Türkçe’yi etkili, güzel ve zengin konuşacak şekilde yetiştiriyoruz.

– İlkokula Hazırlamak: Anaokulu eğitiminin temel hedeflerinden birisi de, öğrenciyi bir sonraki okulda hazırlamak ve onu orada başarılı olabilecek olgunluğa kavuşturmaktır. Özel Tuzla Yayla Lale Bahçesi  Anaokulu öğrencisi, duygusal, sosyal, fiziksel ve akademik yönden okul olgunluğuna kavuşmuş olarak mezun olur.

Yemekhane
Sanat Atölyesi
Müzik Odası
Bahçe

Fiziksel İmkanlar

Güvenlik
Rehberlik
Yaz Okulu
Organik Beslenme
Dini Eğitim

Hizmetler

İngilizce
Arapça

Dil Olanakları

Jimnastik
Yüzme
Beden Eğitimi

Sportif Faaliyetler

Origami
Drama
Tiyatro
Koro
El Sanatları
Ebru

Sanatsal

Bilişim Kulübü
Ekoloji
Akıl ve Zeka Oyunları
Değerler Eğitimi
Robotik ve Kodlama

Kulüpler