Eğitim Modelimiz

Büyük hedeflerle ve sizlerden aldığımız destekle çıktığımız bu eğitim yolculuğunda başarımızın en büyük ortağı, profesyonel eğitimci kadromuz ve destek birimlerimizdir. Alanında uzman kişilerden oluşan bu kadromuz çocuklarımızın her türlü eğitim sürecini desteklemektedir. Bütün sınıflarımızda bir okul öncesi öğretmeni bir de değerler eğitimi öğretmeni olmak üzere iki öğretmen eğitimöğretim vermektedir. Ayrıca yabancı dil eğitimini desteklemek için bir de İngilizce öğretmenimiz kadromuzda yer almaktadır.

Önce Dil Gelişimi


İletişimi sağlayan en önemli araç olan dil, çocuğun bilişsel gelişiminde çok önemli bir yer tutmaktadır. Bilişsel gelişimi yüksek olan çocukların akademik başarısı da yüksektir. Bu sebeple eğitim programlarında çocuklarımızın dil becerilerinin desteklenmesine özel bir yer ayırdık. Çocuklarımıza önce ana dili olan Türkçeyi, sonra da yabancı dil olarak İngilizceyi etkin olarak kullanabilmeleri için destek oluyoruz.

Yabancı Dil Eğitimi


Okul öncesi dönemde, yabancı dil öğrenen çocuklarda soyut düşünme yeteneği, kavram geliştirme ve değerlendirme gibi üst düzey bilişsel beceriler gelişmektedir. Yayla Lale Bahçesi  Anaokulunda çocuklarımız erken yaşta yabancı dille tanışarak, kendilerini rahat ve farklı hissetmektedir. Yabancı dil eğitiminde çocuklarımızın yaş gruplarını göz önüne alarak alanında uzman ekibimizle çocuklarımızın oynayarak, görerek, deneyerek öğrenmesini sağlıyoruz.

Sosyal ve Duygusal Gelişim


Çocuklarımızın akademik başarısının yanında sosyal-duygusal gelişimi de bizler için önemlidir. Çünkü sosyal-duygusal gelişim  çocuklarımızın hayata hazır mutlu bireyler olabilmesi için büyük önem taşır. Bu amaçla çocuklarımıza empati kurabilme, farklılıklara saygı, özgüven, iletişim becerileri, aile bilinci, öfke kontrolü, dinleme becerileri gibi vazgeçilmez konularda destek vermekteyiz.

Toplum ve Çevre Bilinci


Gerek etkinliklerimizde gerekse ders içerisinde çocuklarımıza doğa sevgisi, çevreyi koruma bilinci anlatılmaktadır. Bununla birlikte  çocuklarımızın da aktif bir şekilde görev aldığı farklı etkinliklerle bu değerler yaşayarak öğretilmekte ve içselleştirilmektedir.

Kazandırılan bu doğa ve çevre hassasiyetiyle beraber “Toplum nedir, toplumun değer yargıları nelerdir, toplum-çevre ilişkisinde nelere dikkat edilmelidir?” şeklindeki sorularla çocuğun zihninde bu kavramların yer etmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.

Fen ve Doğa


Fen ve doğa laboratuvarımızdaki insan iskeleti, organ önlüğü, 3D dünya maketi, diş ve ağız iskeleti, projeksiyon-projektör, büyüteç malzemelerin aktif olarak kullanıldığı derslerimizde çocuklarımızı keyifli bilim yolculuğuna çıkarmaktayız. Çocuklarımızın severek ve eğlenerek katıldığı bu derslerde deney, gezi-gözlem, ekme-biçme gibi uygulama çalışmalarıyla ortaya çıkardıkları değişik fikirler sayesinde beyin fırtınası yaparak öğrenmelerini sağlamaktayız.

Zeka Oyunları ve Matematik


Çamlıca Çocuk Yayınları eğitim setlerinin matematik alanındaki destekleyici kitaplarından ve diğer kaynak kitaplardan çocuklarımıza sayıları öğreterek sayı ve nesneler arasında ilişki kurmalarını desteklemekteyiz. İlaveten geometrik şekilleri kavratma, ritmik sayı sayma çalışmaları, basit toplama-çıkarma işlemleri, basit zeka oyunları gibi zihin geliştirici temel çalışmalar yapmaktayız.

Okuma-Yazmaya Hazırlık


Çamlıca Çocuk Yayınları okulöncesi eğitim ve hazırlık kitaplarıyla çocuklarımıza zıt kavramları, yön kavramlarını, renkleri göstererek ve noktadan çizgiye tamamlama çalışmaları yaparak eğlenerek öğrenmelerine destek oluyoruz.

Sanat, Resim, Drama


Sanat, resim ve drama derslerimizde gerekli materyallerle kağıt kesme, katlama, yırtma, yuvarlama, buruşturma etkinlikleri yaparak çocuklarımızın psikomotor becerilerinin gelişimine olanak tanımaktayız. Ebru derslerimizle de çocuklarımıza geleneksel sanatlarımızın kapılarını açmaktayız.

Drama saatlerimizde gerek etkili senaryolarla, gerek doğaçlama senaryolarla ve pandomim gibi gösterilerle kostüm ve aksesuar kullanarak çocuklarımızın duygu ve düşüncelerini özgürce dışa aktarmalarını sağlamaktayız.