ANAOKULUMUZDA REHBERLİK HİZMETLERİ

Okul öncesi dönem insanın gelişiminin hızlı olduğu ve birçok şeyi öğrendiği dönemdir. Bu dönemde çocukların bilinçli ve özenli bir eğitim sürecinden geçirilerek,  gelişimleri her alandan desteklenmelidir.   Çocuklarımızın kişisel, eğitsel ve sosyal olarak gelişimlerine destek olabilmek için rehberlik çalışmalarına önem vermekteyiz. Bu yazımızda rehberlik çalışmalarımızın neler olduğunu ve ilkelerini sizlerle paylaşacağız,

İlkelerimiz;

*Rehberlikte gizlilik esastır. Öğrenciler hakkında elde edilen özel bilgilerin gizliliği korunmalıdır.

*Rehberlikte işbirliği olmalıdır. Öğrenci ile ilgili herkesin ortak bir anlayış içinde çalışması gerekir.

*Rehberlik her öğrenciyi kapsar. Rehberlik hizmeti almak için öğrencinin problem yaşaması gerekmez.

*Rehberlikte birey her yönüyle tanınmalıdır. Böylece çocukların her yönüyle gelişmesine ve kendini gerçekleştirmesine yardım edilebilir.

*Rehberlikte Toplumsal Değerlere Saygı esastır

*Rehberlik öğrenciyi merkeze Alır. Bireysel farklılıklara saygı duyar ve önemser.

REHBERLİK HİZMETLERİ

Anaokulumuzda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimi olarak çalışmalarımızı;

*Öğrenciye yönelik

*Veliye yönelik

*Öğretmenlere Yönelik şeklinde üç temel başlık altında yürütmekteyiz.

Öğrenciye Yönelik Uygulanan Çalışmalar

Uygulanan Testler

Uygulanan testler ihtiyaca ve yaşa uygunluğuna göre değişir; AGTE, ihtiyaca göre Denwer, Gesell, Goodenough Harris İnsan Çiz ve Aile Çiz Testleri, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi ve TIMI dir.

AGTE; 0-6 yaş arası çocuklarda bilişsel/dil, öz bakım, ince ve kaba kas gelişimleri hakkında bilgi verir. Anaokulumuzda 3-4 yaş çocuklarına AGTE testini uygulanır.

Gesell; 3-10 yaş arası çocuklarda görsel algı hafıza, el göz koordinasyonu hakkında fikir verir. Anaokulumuzda 5 yaş çocuklarına GESELL testini uygulanır.

İnsan çiz ve Aile çiz testleri, çocuğun gelişimi ile ilgili bilgi verdiği gibi benlik algısı, aile içi ilişkiler, çocuğun ailede kendini nasıl gördüğü gibi konular hakkında fikir verir. Anaokulumuzda 4-5 yaş grubuna insan çiz ve aile çiz testleri uygulanır

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; 5-6 yaş arası çocukların okula hazır olup olmadığını   ölçer. Anaokulumuzda 5 yaş grubuna Metropolitan Okul Olgunluğu Testi uygulanır.

TIMI; 5 yaş çocuklarında çoklu yetenek hakkında fikir verir. Anaokulumuzda 5 yaş çocuklarına TIMI testi uygulanır.

Test sonuçları yılda iki kez yapılan veli görüşmelerinde veli ile paylaşılarak bilgilendirme yapılır.

Test Dışında Uygulanan Çalışmalar

Sosyometri, sınıf içerisinde oluşmuş akran ilişkileri hakkında bilgi verir. 4 ve 5 yaş çocuklarına uygulanır

Proje Çalışmaları, rehber öğretmenin belirlediği konu doğrultusunda aile katılımının da olduğu bir proje başlatılır. Proje sonunda veli semineri yapılır.

Ebeveyn Tutum Ölçeği, anne ve babaların hangi tutumu benimsediği hakkında fikir verir. Anne ya da babadan formu doldurması istenir

Sınıf içi grup çalışmaları, çocukların duygu durumlarını anlamak için sınıf içi grup çalışmaları yapılır

Veliye Yönelik Çalışmalar

Yılda iki kez seçilen konu doğrultusunda veli semineri yapılır

Birinci ve ikinci dönem olmak üzere iki kez veli görüşmesi yapılarak veli ile işbirliği sağlanır

Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar

Sınıf içi yaşanan sorunlu durumlarda görüşmeler yapılarak işbirliği sağlanır

Yılda iki kez öğretmen semineri düzenlenir.

                                                                    TUZLA YAYLA LALE BAHÇESİ ANAOKULU

                                                                                     REHBERLİK SERVİSİ